STUDIOZDROWIA Hanna Kaczorek | +48 601 815 993 | Niezależny Partner Herbalife | Skontaktuj się z nami

Dochody w Herbalife

DOCHODY W HERBALIFE

A. Dochód Wynikający Z Marketingu Produktów – Dochód Bezpośredni

(PIERWSZE ŹRÓDŁO DOCHODU)

Używamy najróżniejszych metod komunikacji: kontaktów osobistych, e-maili, internetu itd. Przeprowadzamy Pomiary Tkanki Tłuszczowej, Analizy Składu Ciała, Porady Żywieniowe i Zabiegi Pielęgnacyjne, prowadzimy Lekcje Pielęgnacji i Warsztaty Zdrowego Odżywiania.  Uwzględniając brak czasu naszych klientów i ich pragnienie szybkiego uzyskania łatwo dostępnych danych, korzystamy w naszym biznesie z kombinacji różnych technik, aby umożliwić klientom łatwe uzyskanie informacji i łatwe złożenie zamówienia.

Rozpoczynając współpracę z Herbalife poznasz różne wypróbowane narzędzia pracy, które spowodują, że Twój kalendarz, telefon i skrzynka e-mailowa będą pękać w szwach od zgłoszeń potencjalnych klientów. Pracując systematycznie stworzysz sobie wciąż rosnącą grupę stałych odbiorców. To pierwsze źródło dochodów w naszej firmie.

BĘDZIESZ UZYSKIWAŁ:

  • Bezpośredni zysk ze sprzedaży detalicznej – zysk (25% – 50%) osiągnięty z bezpośredniej sprzedaży klientom
  • Bezpośredni zysk ze sprzedaży hurtowej – różnica (8% – 25%) pomiędzy ceną jaką płacisz za produkty, a ceną jaką płacą Dystrybutorzy z podległej Tobie organizacji

 

B. Dochód wynikający z rozbudowy biznesu – Dochód Pośredni:

(DRUGIE ŹRÓDŁO DOCHODU – TANTIEMY)

Korzystając z tych samych technik (których używamy do marketingu produktów) jesteśmy w stanie zwielokrotnić nasze dochody poprzez rozbudowanie biznesu na terenie kraju i za granicą. Dostarczamy wszelkich informacji – o naszym systemie pracy i firmie, z którą współpracujemy – wszystkim osobom zainteresowanym możliwością stworzenia sobie  własnego biznesu w branży wellness.

Poprzez systematyczną pracę znajdziesz ludzi, którzy – podobnie jak Ty teraz – poszukują szansy prowadzenia samodzielnego biznesu. Po ustawieniu ich w biznesie będziesz uczył ich jak pracować (podobnie jak ktoś w naszym zespole, kto przyłączył się do nas wcześniej i kto zostanie twoim sponsorem – osobą rekomendującą Cię do firmy – będzie osobiście uczył i przygotowywał Ciebie). Będziesz zarabiał procenty od obrotów każdej z osób, którą nauczysz pracować. Im bardziej pomożesz innym odnieść sukces, tym większy sukces odniesiesz Ty sam. To Twoje drugie źródło dochodów.

MOŻESZ UZYSKIWAĆ:

  • Miesięczny dochód z tytułu Premii Królewskiej – jako Supervisor zarabiasz do 5% całkowitej wartości obrotu osiągniętego na trzech poziomach Twojej organizacji przez wszystkich aktywnych Supervisorów,
  • Miesięczne premie produkcyjne – od 2% do 7% od całkowitej wartości obrotu Twojej organizacji pracujących Supervisorów. Premie płacone członkom TAB Team
  • Roczne premie – nagrody dla Dystrybutorów z całego świata, którzy osiągnęli najlepsze wyniki

C. Dodatkowe wynagrodzenia

  • Ekskluzywne wakacje i szkolenia
  • Nagroda za wyjątkowo dobre wyniki w ciągu roku
  • Specjalne promocje i premie w ciągu całego roku