STUDIOZDROWIA | ul. Broniewskiego 28, 01-771 Warszawa | Hanna Kaczorek +48 601 815 993 | Niezależny Dystrybutor Herbalife | Skontaktuj się z nami

Badania kliniczne

BADANIE KLINICZNE: PRODUKTY ZASTĘPUJĄCE POSIŁEK

“A Controlled Trial of Protein Enrichment of Meal Replacements for Weight Reduction and Retention of Lean Body Mass.” 

Leo Treyzon, Steve Chen, Kurt Hong, Eric Yan, Catherine Carpenter, Gail Thames, Susan Bowerman, He-Jing Wang, Robert Elashoff and Zhaoping Li – UCLA* Center for Human Nutrition 

Czego dotyczyło badanie? Przebadano 100 osób z nadwagą, by sprawdzić, jaki wpływ ma różna podaż białka w stosowanych dietach na obniżenie masy ciała przez okres jednego roku.

Co starano się wykazać? Badanie miało na celu sprawdzenie, czy osoby przyjmujące większe ilości białka w diecie chudły lepiej. Ponieważ białko pomaga również utrzymać beztłuszczową masę ciała, starano się zbadać, czy większa podaż protein pomoże zredukować większą ilość tłuszczu niż w drugiej grupie (nawet przy identycznym spadku masy ciała).

Co badane osoby musiały robić? Obie grupy zastępowały dwa posiłki koktajlami odżywczymi Herbalife Formuła 1, a do tego jadła jeden standardowy, zdrowy posiłek i przekąski. W jednej koktajle Formuła 1 były wzbogacane odżywką białkową Formuła 3. W drugiej zastąpiono ją placebo, neutralnym proszkiem wyglądającym jak odżywka białkowa, który nie zawierał białka. Badani nie wiedzieli, w której grupie się znajdują.

Wyniki: Grupa pierwsza (koktajle wzbogacone odżywką białkową Formuła 3) straciła prawie trzykrotnie więcej tłuszczu niż grupa druga, utrzymując jednocześnie znacznie więcej beztłuszczowej masy ciała. Zaboserwowano dodatkowo spradek cholesterolu w grupie pierwszej.

Publikacja: Nutrition Jurnal, 2009

BADANIE KLINICZNE: PRODUKTY ZASTĘPUJĄCE POSIŁKI

“Increased Protein Intake Using Protein—Enriched Meal Replacements Compared to Conventional Protein Intake and Meal Replacements in Overweight Subjects”

Marion Flechtner-Mors, Ph.D. and Herwig Ditschuneit, M.D. University of Ulm, Germany

Czego dotyczyło badanie? Badanie objęło 110 osób z nadwagą, by sprawdzić, jakie efekty będą miały stosowane przez 12 miesięcy diety na obniżenie masy ciała z różną zawartością białka.

Co badane osoby musiały robić? Pierwsza część badania trwała 3 miesiące. Jedna grupa (z wysoką podażą białka) stosowała program utraty masy ciała z dwoma posiłkami zastąpionymi koktajlami odżywczymi Herbalife Formuła 1 z mlekiem i dodatkiem odżywki białkowej Formuła 3. Druga grupa stosowała dietę ze standardową podażą białka, nie wzbogacając jej koktajlami odżywczymi.

Przez pozostałe 9 miesięcy obie grupy zastępowały codziennie jeden posiłek koktajlem odżywczym Herbalife Formuła 1. Prócz tego przyjmowały takie same poziomy białka jak w pierwszej części badania.

Wyniki: Potwierdzono, że picie wzbogaconych białkowo koktajli zastępujących posiłek prowadzi do efektywniejszej kontroli masy ciała niż standardowe obniżenie kaloryczności diety. Wykazano, że zastępowanie dwóch posiłków koktajlami odżywczymi Formuła 1 zwiększa skuteczność odchudzania.

W grupie pierwszej 64% straciło symptomy zespołu metabolicznego. W grupie drugiej jedynie 41%.

Publikacja: Europejski Kongresu Otyłości w Genewie (2009), światowa konferencja Towarzystwa Otyłości w Phoenix, w USA (2009)

BADANIE KLINICZNE: PRODUKTY ZASTĘPUJĄCE POSIŁKI

„Efficacy of low-calorie, partial meal replacement diet plans on weight and abdominal fat in obese subjects with metabolic syndrome: a double-blind, randomized controlled trial of two diet plans – one high in protein and one nutritionally balanced.”

Kiheon Lee MD, MS; Jungun Lee, MD, MS; Woo Kyung Bae, MD; Jae Kyung Choi MD, MS; Hwa Jung Kim, MD, MS; Belong Cho, MD; Seoul National University Hospital.

Czego dotyczyło badanie? Badanie to przeprowadzono na 75 otyłych osobach, by sprawdzić, jaki wpływ będzie miało stosowanie diety ze standardową podażą białka (Formuła 1 z mlekiem) i diety z większą ilością białka (Formuła 1 z mlekiem plus odżywka białkowa Formuła 3). Badane osoby miały również schorzenia i cechy współistniejące z otyłością, takie jak wysokie ciśnienie tętnicze, duży obwód talii, podwyższony poziom glukozy we krwi oraz wysokie stężenie niektórych tłuszczy we krwi.

Co starano się wykazać? Prócz porównania efektów obniżenia masy ciała przy stosowaniu dwóch różnych diet, sprawdzano, czy wyższa podaż protein pomoże pozbyć się większej ilości tłuszczu (szczególnie z okolic talii). Sprawdzano również wpływ diet na cechy współistniejące.

Co badane osoby musiały robić? Poddani badaniu musieli zastępować dwa posiłki koktajlami odżywczymi Herbalife Formuła 1. Jedna dieta miała standardową podaż białka, a druga zwiększoną. Kobiety stosowały dietę 1200 kcal dziennie, a mężczyźni 1500 kcal. Badanie trwało 12 tygodni.

Wyniki: W obydwu grupach zaboserowano spadki masy ciała (również w okolicach talii). W grupie z większą podażą białka spadek ilości tluszczu był większy, stracili oni również mniej beztłuszczowej masy ciała.

Publikacja: International Journal of Clinical Practice, luty 2009

BADANIE KLINICZNE: NITEWORKS*

„Arginine and antioxidant supplement on performance in elderly male cyclists: a randomized controlled trial”

Steve Chen, Woosung Kim, Susanne Henning, Catherine Carpenter, Zhaoping Li;  UCLA* Center for Human Nutrition 

Czego dotyczyło badanie? Badano 16 bardzo sprawnych kolarzy męskich w wieku 50-73 lata, by sprawdzić, czy NiteWorks będzie miał jakikolwiek wpływ na efektywność ich treningu.

Co starano się wykazać? Próbowano zbadać, czy NiteWorks* podniesie próg anaerobowy u badanych osób. Jest to moment w wysiłku fizycznym, w którym organizm produkuje więcej kwasu mlekowego niż jest go w stanie usunąć z krwi, co utrudnia kontynuowanie aktywności fizycznej. Podniesienie progu anaerobowego pozwala na dłuższy trening.

Co badane osoby musiały robić? Badanych podzielono na dwie grupy. Jedna z nich otrzymywała NiteWorks, a druga placebo, każdego wieczoru przez trzy tygodnie. Przed rozpoczęciem badań sprawdzono, jak długo mogą trenować na rowerze stacjonarnym. Po trzech tygodniach przebadano ich ponownie.

Wyniki: U grupy przyjmującej NiteWorks próg anaerobowy podniósł się o 16,7% po pierwszym tygodniu oraz 14,2% po trzech. U osób przyjmujących placebo nie zaobserwowano zmian.

Publikacja: Journal of the International Society of Sports Nutrition, marzec 2010

* NiteWorks stworzono w oparciu o badania przeprowadzone przez Louisa Ignarro, Ph. D., laureata nagrody Nobla za jego prace nad tlenkiem azotu. Ignarro jest członkiem rady naukowej Herbalife.

Herbalife pracuje obecnie nad 12 kolejnymi badaniami klinicznymi.